Δευτέρα - Παρασκευή (9.00-13.30 & 17.30-20.30)

Ότι χρειάζεται η καρδιά σας

Οι υπηρεσίες μας

Ο ιατρός Ηλίας Κυρ. Αποστόλου

προσφέρει υπηρεσίες διάγνωσης και αντιμετώπισης των καρδιακών παθήσεων με στόχο την πρόληψη και την θεραπεία τους. Στο πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

κατ' οίκον

Όλες οι παρακάτω υπηρεσίες είναι δυνατές να παρασχεθούν και κατ' οίκον με φορητό εξοπλισμό, όταν η μετακίνηση του ασθενή δεν είναι δυνατή.

Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας.
  • Έγχρωμο υπερηχογράφημα  (triplex) καρδιάς και αορτής.
  • Δοκιμασία κοπώσεως (Stress Test) σε κυλιόμενο τάπητα.

Άσκηση προληπτικής ιατρικής

με τον καθορισμός του καρδιαγγειακού κινδύνου μέσω μέτρησης των παραγόντων: χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και σακχάρου.

Μελέτη των αρρυθμιών

με καταγραφή του καρδιακού παλμού με Holter ρυθμού αλλά και των έκτακτων συμβαμάτων  με τη χρήση Event Recorder ως και 5 ημέρες.

Ρύθμιση της υπέρτασης

Μελέτη και  καταγραφή της αρτηριακής πίεσης με Holter πίεσης καθώς και 5ήμερος έλεγχος στο σπίτι με χορήγηση αυτόματων πιεσόμετρων στο σπίτι.

Μέτρηση της Τροπονίνης T(sensitive)

για τον άμεσο έλεγχο μυοκαρδιακής βλάβης.

Προγραμματισμός στεφανιογραφιών

και ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης.

Ρύθμιση της υπερλιπιδαιμίας.

Προαθλητικός έλεγχος παίδων και ενηλίκων

Παρακολούθηση ασθενών με αντιπηκτική αγωγή.

Έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών και παραπεμπτικών

Προεγχειρητικός και μετεγχειρητικός έλεγχος

Πιστοποιητικά υγείας υποψήφιων οδηγών

Ο ιατρός είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ